108 วิธีสร้างไมตรีจิต

โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะที่เดียว ถ้าเรารู้จักสร้างไมตรีจิต มอบน้ำใจให้แก่กัน ด้วยวิธีง่าย 108 วิธีดังนี้ค่ะ
มองและยิ้ม
– มองผู้อื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตร
– ยิ้มให้ผู้อื่นด้วยสายตา ใบหน้า และจิตใจ
– ทำความรู้จักกับผู้อื่นด้วยการยิ้มและกล่าวคำทักทาย
– โบกมือส่งยิ้มให้เด็ก ๆ
– มองคนในแง่ดี
– มองว่าคนเราเป็นมิตรกันได้ แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ทักทาย
– ทักทายคนอื่นเมื่อพบกัน
– สนทนาทักทายกับเพื่อนร่วมงานเสมอ
ฟัง
– ตั้งใจฟังคนอื่นพูด
– รับฟังในสิ่งที่เขากำลังทำ หรือสิ่งที่เขากำลังสนใจ
พูด
– ใช้คำพูด 4 คำนี้ให้ติดปาก ขอบคุณ ขอโทษ ดี ช่วย

– พูดด้วยคำสุภาพ
– พูดชมเชยบุคคลอื่นเป็นประจำ
– ผู้ถึงคนอื่นในด้านดี
– รู้จักขัดโดยไม่ให้คนอื่นเสียน้ำใจ
– หาเรื่องพูดคุยกับคนที่ขาดเพื่อน
– พูดด้วยเสียงดังพอสมควร
– พูดคุยในสิ่งที่เขาสนใจ
– หาข่าวเรื่องดี ๆ มาพูด
– ไม่พูดหาเรื่องจับผิดคนอื่น
– หาทางพูดคุยกับคนที่ไม่เคยพูดด้วย
– โทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่ไม่ได้ติดต่อกันมาเกิน 1 ปี
– ละเว้นการพูดคำไม่ดี และไม่โกรธ ไม่โมโห อย่างน้องสัปดาห์ละ 1 วัน
เขียน
– เขียนจดหมายหรือไปเยี่ยมคนที่กำลังกลุ้มใจเสียใจ
– เขียนจดหมายแสดงความขอบคุณผู้ที่ทำคุณให้แก่เรา
– เขียนจดหมายหรือการ์ดแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษของผู้อื่น
– เขียนจดหมายหรือการ์ดแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสีย
– เขียนคำชมเชยหรือมอบรางวัลให้กับผู้ทำดี
– เขียนจดหมายชมเชยการกระทำความดีเป็นพิเศษและประกาศต่อสาธารณะชน
– เขียนป้ายเตือนอันตรายไว้ในที่ที่สมควรเตือน
– เขียนจดหมาย หรือส่งบัตรอวยพรเพื่อนเก่าในวันปีใหม่
ปิด
– ปิดโทรศัพท์มือถือและเพจเจอร์ในที่ ๆ ไม่ควรพูดโทรศัพท์

– ปิด หรือหรี่เสียงดังจากวิทยุ หรือโทรทัศน์ เมื่อมันรบกวนผู้อื่น
ทำ
– เลื่อนจานอาหารไปให้คนที่เอื้อมไม่ถึง
– หาทางปลอบใจคนที่กำลังทุกข์
– ทำความประหลาดใจให้คนในกรณีพิเศษ เช่นว่า เขาอยากได้ แต่หามาเองไม่ได้
– พยายามทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตร
– ทำให้ผู้อื่นประทับใจด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มี
– สนับสนุนการป้องกันปัญหาต่าง ๆ อย่างเช่นสารเสพติด
ช่วยเหลือคนรู้จัก
– สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
– ช่วยรับคนรู้จักขึ้นรถ
– ทักทาย แนะนำตัวกับเพื่อนบ้าน
– ส่งอาหารหรือผลไม้ให้เพื่อนบ้านในบางโอกาส
– ช่วยกวาดใบไม้หน้าบ้านให้เพื่อนบ้านบ้าง
– ชวนเพื่อนบ้านและครอบครัวเที่ยวในวันหยุด
– รับฝากหรือดูแลเด็กเล็กให้เพื่อนบ้านบ้าง
– ให้ความสนใจกับกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน
– ไปเยี่ยมคนแก่ที่อยู่ใกล้บ้านบ้าง
– จ่ายเงินค่าอาหารหรือเครื่องดื่มให้เพื่อนร่วมงานเป็นครั้งคราว
– ช่วยคนขาดแคลน
– เมื่อเจอข่าวของคนรู้จักในหนังสือพิมพ์ก็ตัดไปให้เขาบ้าง
– ส่งอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมไปให้เจ้าหน้าที่บริการประชาชน เช่นตำรวจสี่แยก
– ซื้อของให้เด็กข้างบ้านเล่นบ้าง
– ซื้อของฝากให้คนอื่น เมื่อเห็นว่ามันเหมาะกับเขา
– ส่งหนังสือที่อ่านแล้วไปให้กัยคนที่คิดว่าเขาต้องการ
– ช่วยเหลือห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน
– หาของขวัญปีใหม่ให้คนที่ต้องติดต่อกันเป็นประจำ
– หาของขวัญของฝากให้ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน
– บริจาคสิ่งของ
– ช่วยเหลือผู้มีหนี้สิ้นบ้างตามสมควร
ช่วยเหลือคนไม่รู้จัก
– ช่วยผู้ที่ประสบความยากลำบาก อย่างเช่นคนหลงทาง คนที่ประสบอุบัติเหตุ
– บริจากเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบสาธารณภัย
– บอกเตือนสิ่งผิดปกติของคนอื่น เช่นยางแบน ซิบไม่รูด
– ช่วยจับประตูที่เปิดเดินออกไปไม้ให้ไปตีคนที่เดินมาข้างหลัง
– ช่วยบอกทาง นำทางให้คนต่างถิ่น
– ช่วยคนที่กำลังหาของหาย หาไม่พบ หรือเก็บของคืนเจ้าของ
– ช่วยคนถือของพะรุงพะรัง
– ช่วยเอื้อมหยิบของให้คนที่หยิบไม่ถึง
– ช่วยเข็นรถผู้ที่รถเสีย
– หาของฝากผู้ป่วยตามโรงพยาบาลที่ขาดคนเยี่ยมเยียน
– ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยความระมัดระวัง
– ช่วยคนตกน้ำอย่างรอบคอบ ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อน
– ช่วยแนะนำงานให้คนตกงาน
– แนะนำการประกอบอาชีพให้ผู้ที่ต้องการ
– จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก คนพิการและคนชราที่ขาดการดูแล
– ช่วยเหลือแจ้งข่าวสารต่อเจ้าหน้าที่เมื่อพบผู้ที่กำลังทะเลาะวิวาท
– สนับสนุนหน่วยงานที่สร้างประโยชน์ใหกับสังคม
– จัดกลุ่มอาสาสมัครช่วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
– สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ยอม เสียสละ ให้
– ดูแลความสะอาดของห้องน้ำสาธารณะเมื่อเราใช้เสร็จ
– เมื่อเข้าคิวรอรับบริการและเห็นผู้ที่รีบเร่ง ให้เสียสละให้เขาเข้าคิวก่อน
– ไม่รีบร้อนในการขับรถ
– ให้เงินทำทานขอทานบ้าง
– ช่วยเหลือผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะที่ขาดเหรียญ โดยยอมให้แลกเงิน หรือให้เศษเหรียญในกรณีที่จำเป็น
– ส่งของขวัญให้คนที่ไม่เคยได้รับอะไรเลย
– ให้ของคนที่เห็นแก่ตัวไม่เคยให้ใคร
– ให้ความเห็นใจ ปลอบใจคนมีทุกข์
– บริจากโลหิต อวัยวะ หรือเงิน
มีความเกรงใจ
– เมื่อโทรศัพท์ถึงใครควรถามเขาก่อนว่าเขายุ่งอยู่หรือเปล่า
– เมื่อมีใครฝากเบอร์ให้โทรกลับ ควรรีบโทร
– ไม่ขอ หรือยืมของรักของหวงของคนอื่น
– เมื่อยืมของจากใครให้รีบคืนเมื่อใช้เสร็จ
น้ำใจของเด็ก
– ยิ้มหวานและพูดเพราะกับทุกคน
– ไหว้ ทักทาย สวัสดีผู้ใหญ่
– เก็บเสื้อผ้า ของเล่นของตนเองให้เรียบร้อย
– รักษาความสะอาด
– ช่วยงานบ้าน
– มอบน้ำในให้ทุกคนในบ้าน
– ไม่แย่งดูทีวี
– ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน
– ติดต่อกับญาติผู้ใหญ่
– ไม่รังแกเพื่อน
– ช่วยเหลือเพื่อนที่ไม่สบายหรือเป็นทุกข์
– แบ่งขนมให้เพื่อน
– ช่วยครูยกของ
– ตั้งใจทำตัวเป็นเด็กดีเสมอ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: